Ochrana dat a osobních údajů (GDPR)

Na naší webové stránce používáme webové formuláře nutné pro provoz našich služeb. Ty vyžadují Vaše osobní údaje. DEVELOPMENT tour, s.r.o., provozovatel webu www.development-tour.cz, prohlašuje, že bude chránit tyto údaje před zneužitím a dodržovat práva a povinnosti při zpracování těchto údajů poskytnutých uživatelem.
 
Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a bereme ji velmi vážně. Dodržujeme jak Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. č. 127/2005 Sb., a nově od 25. května 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané „GDPR“.
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro výkon našich služeb. Provádíme sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář, telefonicky, smluvně), tak automaticky. Pro podrobnosti si prosím pročtěte také zásady používání cookies.
 
Jako správce osobních údajů DEVELOPMENT tour, s.r.o., IČ: 01389661 se sídlem Václavské náměstí 806/62, 11000, Praha, provozující web www.development-tour.cz zpracováváme následující osobní údaje získané od subjektu:
 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • IP adresa
za účelem:
 • kontaktní informace,
 • vznik smluvního vztahu,
 • zajištění smluvních služeb,
 • uživatelská podpora
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy DEVELOPMENT tour, s.r.o.  Jiří Švec, e-mail: jiri.svec@rkevropa.cz.
 

Osobní údaje získané automaticky

Webový server www.development-tour.cz  automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Tyto údaje jsou sbírány pomocí: logů www serveru a analytikou Google. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikace času, doba strávená na stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, geolokační informace na základě identifikace síťových údajů. Na základě těchto informací nelze identifikovat konkrétní osobu. Lze však, ve většině případů, identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno. Naše společnost využívá automaticky získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.
 

Údaje pro reklamní systémy

Společnost DEVELOPMENT tour, s.r.o. nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.
 

Ukládání dat na počítač uživatele

Naše webové stránky dobratiskarna.com ukládají data na počítač uživatele (tzv. Cookies), a při opětovné návštěvě stránek mohou tato data číst a měnit. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookie třetích stran.
 
Více o problematice cookies (jaká data se ukládají a proč, jak to umožnit, jak tomu zabránit) se dozvíte na této stránce: cookies.
 

Změna nebo mazání vašich údajů

DEVELOPMENT tour, s.r.o. zajišťuje zálohy uživatelských dat pro případ jejich ztráty. Tyto zálohy jsou udržovány po dobu nezbytně nutnou pro provoz systému.
 

Zabezpečení osobních údajů

Přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v privátním cloudu. Zabezpečený protokol zajišťuje, že data jsou v rámci přenosu šifrována a tím je zabráněno tomu, aby je bylo možné při zachycení komunikace zneužít.
 
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Pro používání HTTPS je třeba certifikát. Míra bezpečnosti závisí na chování uživatele, na implementaci protokolů ve webovém prohlížeči a webovém serveru, správné konfiguraci a na důvěryhodnosti certifikačních autorit. DEVELOPMENT tour, s.r.o. využívá HTTPS standardně, ve spojení s TLS.
TLS (Transport Layer Security) je kryptografický protokol. Je bezpečnější než starší protokol SSL (Secure Sockets Layer). GetReady používá TLS standardně.
 

GDPR a bezpečnost dat

V případě porušení bezpečnosti dat musí správce dle GDPR toto porušení hlásit dozorovému orgánu pokud možno do 72 hodin. Součástí hlášení musí být mimo jiné i popis opatření, které správce přijal nebo navrhl k přijetí
 

Jak dosáhnete na svá práva

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.

Cookies

 
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí Evropské unie č 2009/136/ES, Vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
 

Co jsou Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Váš počítač. Při další návštěvě stránky je prohlížeč rozpozná a pošle zpět serveru. Rozlišujeme dočasné tzv. relační cookies, které se smažou po restartování prohlížeče a trvalé cookies, které zůstanou uloženy na počítači. Relační cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
 
Trvalé cookies pomáhají počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy.
 
Naše společnost využívá dočasné cookies  k efektivnějšímu porozumění užívání našich služeb uživatelem. Ve Vašem počítači můžete akceptování cookies zakázat a smazat, nicméně tak bude zároveň zamezeno plnému využití všech funkcí našich služeb. Některé cookies jsou nezbytné pro základní fungování webů.

Novinky

S radostí představuje termíny a hřiště pro letošní sezónu již 12. ročníku Development Tour. 25. dubna se uvidíme na Čertově… ...více

V krásném a útulném hotelu Le Palais Art Hotel Prague proběhl Večer českého developmentu a s ním vyhlášení letošní… ...více

Zobrazit archiv